Visma Güvenlik’te insana verilen değer nedeniyle İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır.
Visma Güvenlik’te çalışanlarımız yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini çizerler ve yönetirler. Visma Güvenlik yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir. Visma Güvenlik, bünyesindeki açık pozisyonlar için önceliği iç kaynaklara verir.

Visma Güvenlik’te yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir.
Bir üst göreve geçebilmek için o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir.
Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir.

İşe Alımlarda; Grup Mülakatları
Genel Yetenek / Analitik Zeka Testleri Detay Algı / Dikkat Testleri
Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
Referans Araştırmalarına önem verilir.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Yeterlilik: Eğitim ve kendini geliştirme olanakları
  • Kariyer: Kurum içi kariyer fırsatları
  • Güvence: Verimlilik ve motivasyon için gerekli olanaklar, maddi ve manevi hakların gözetimi
  • Yansızlık: Tarafsız ve objektif bakış açısı
  • Eşitlik: Fırsat eşitliği
  • Yönetici Yetiştirme: Kişisel kariyer haritalarına yönelik gelişim programları
  • Yönetimi Geliştirme Açık ve şeffaf bir yönetim politikası, yeniden yapılanma ilkelerini benimseyerek faaliyetlerimize yön vermek