Güvenlik danışmanlığı ve risk analizi hizmetiyle; Öncelikle detaylı risk analizi raporu oluşturur.
Buna göre neresi için ne kadar ve nasıl önlem alınacağına karar verilir.

Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimizde;
– Denetim
– Risk analizleri
– Güvenlik politikası oluşturulması
– Rutin ve acil durum prosedür ve planlarının hazırlanması Kriz yönetimi
– Güvenlik görev tanım ve talimatlarını düzenlemek Güvenlik planlarını hazırlamak
– Sektöre ya da çalışma sahasına uygun eğitimler vermek 5188 sayılı kanun kapsamında izinlerin alınması
– Gerekli tüm yazışmaları yaparak, 5188 Denetim Dosyaları’nın hazırlanması ve güncel tutulması