Tüm dünyada perakende güvenliğinin önemi giderek artmaktadır. Perakendeciler her yıl dünya genelinde milyarlarca lira kayba uğramaktadır.

Perakendeciler; hırsızlık, çalışan suistimalleri, soygun, sahtecilik, vandalizm gibi suçlarla mücadele etmek zorundadır. Perakende sektörü bu güne kadar yüzleştiği en önemli sorunun üstesinden gelmekte zorlanmaktadır.

Eğitim, perakende kayıplarını önlemek için verilen savaşta en iyi silahlardan biridir.

Sadece güvenlik görevlileri ve kayıpları önleme personeli değil, tüm çalışanların bu konuda eğitilmesi, suçla mücadelede perakendecileri bir adım daha ileri taşıyacaktır. Her zaman yeni tehditler olacaktır, önemli olan kısa zamanda adapte olunabilecek çok yönlü bir savunma sistemi metodolojisine sahip olmaktır.

Pal Güvenlik uzman kadrosuyla hem sizin çalışanlarınızı hem de kendi çalışanlarını eğiterek kayıplarınızı minimize eder.